Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-11-24 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-11-24

Brasa brinner i kamin

Minskade utsläpp om du tänder brasan i toppen

Nu när vinterkylan är på gång börjar många elda i sina kaminer och spisar för att få lite extra värme. Det många inte tänker på är att vedeldning gör att hälsofarlig rök kan spridas i bostadsområden. Hur stora utsläppen blir beror mycket på sättet man eldar.

När ved brinner bildas sotpartiklar och kolväten som är hälsofarliga att andas in. Dessa föroreningar kan i värsta fall leta sig in i lungor och blodkärl och orsaka hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägsrelaterade sjukdomar och cancer. Det är framförallt i tätbebyggda områden där många eldar som vedeldning orsakar dålig luftkvalitet.

För att minska utsläppen från vedeldning har nya råd tagits fram av Naturvårdsverket. Energimyndigheten och landets samtliga kommuner har erbjudits att sprida råden. Runt 80 kommuner har nappat på det, däribland Vaggeryds kommun].

Eldningsbeteendet spelar roll för hur mycket luftföroreningar vedeldningen orsakar. Därför vill vi nå ut med råd som minimerar utsläppen, till de som eldar med ved i kommunen, säger Anna Jönsson, chef på Miljö- och byggförvaltningen.

Råden utgår från senaste rönen från förbränningsforskare, sotare och kamintillverkare.

Viktiga saker att tänka på är att ha lagom torr ved, god lufttillförsel och ser till att stapla brasan luftigt. Och en sak många inte vet om är att bäst förbränning och minst föroreningar blir det om man tänder brasan i toppen, säger Anna Jönsson.

Gör så här för att elda miljövänligt

Veden

Förvara veden utomhus under tak minst ett halvår och förvara den inomhus max ett par veckor innan du eldar med vedträna.

Tändmedel

Använd helst braständare som t.ex. briketter, block, tändpåsar eller fint huggna vedträn/stickor. Undvik helst tidningspapper, som kan fördröja upptändningen och förhindra lufttillförseln.

Stapling av brasan

Stapling av brasa

Foto: Naturvårdsverket

Det är viktigt att brasan staplas luftigt. Ett bra sätt att göra det på är att lägga ett par större vedträn underst och sedan att korslägga ett par lager till som i en fyrkant. Se till så att vedträna i det översta lagret är lite mindre.

Tänd på i toppen

En person tänder en brasa i en kamin

Foto: Naturvårdsverket

Placera tändmedel i toppen av brasan, precis under de översta vedträna och tänd på. Låt luckan stå lite öppen tills elden tagit sig i de översta vedträna.

God lufttillförsel

Stäng luckan efter att elden tagit sig, men se till att lufttillförseln fortfarande är god. Brasan behöver som mest luft vid upptändningen och sedan lite mindre eftersom, men se till att inte strypa lufttillförseln för mycket.

Påfyllning av ved

Nya vedträn på brasan

Foto: Naturvårdsverket

Om du vill hålla brasan igång efter att veden brunnit upp och det bildats en glödbädd, fyll då på med två-tre vedträn och lägg de luftigt.

Läs mer om råden och se film på: www.naturvardsverket.se/vedeldninglänk till annan webbplats

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-11-24

Sidansvarig:

Alija Bucuk