Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-11-21 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-11-21

Mats Alderus.

Mats Alderus

Och vinnaren av Miljövårdspriset är...

Vaggeryds kommun har beslutat att tilldela Mats Aldérus 2017 års miljövårdspris för sitt uthålliga arbete att under 21 års tid ringmärka fåglar i det nationella CES-projektet.

För att bevara den biologiska mångfalden och den ekologiska balansen behöver vi kunna följa tillståndet i naturen för att kunna upptäcka eventuella miljöförändringar. Att kartlägga fåglars förekomst och reproduktion under en längre tid ger oss viktiga indikatorer på biologisk mångfald i ett bredare perspektiv.

Juryns motivering

Mats Aldérus har under 21 års tid ringmärkt över 14 500 fåglar i det nationella CES-projektet som drivs av Naturhistoriska riksmuseet. CES-projektet ger värdefull kunskap om fåglarnas populationsstorlek, reproduktion och överlevnad och bygger helt på ideella insatser.

Mats Aldérus tilldelas 2017 års miljövårdspris för sitt stora engagemang, uthållighet och noggrannhet när det gäller ringmärkning av fåglar. Mats Aldérus arbete bidrar med kunskap till forskningen samt information om förändringarna i vår fågelfauna. Mats Aldérus är genom sitt arbete en god ambassadör för kommunen och bidrar till att uppnå miljökvalitetsmålet och ”Ett rikt växt- och djurliv”.

Om miljövårdspriset

Vaggeryds kommuns miljövårdspris tillfaller den eller de som utmärkt sig på ett ur miljösynpunkt förtjänstfullt sätt. Pris kan också utgå för att stimulera till insatser, åtgärder och kunskaper inom miljövården. Priset kan delas ut till företag i kommunen, enskilda personer, organisationer, föreningar eller sammanslutningar såsom skolklasser.

Prissumman är på 10 000 kr och juryn består av ledamöter från miljö- och byggnämnden samt kommunstyrelsen.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-11-21

Sidansvarig:

Alija Bucuk