Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Publicerad: 2018-03-26

Upphävande av tomtindelning för kv. Svensbygget

Lokalisering för Ljungdalat.

Syftet med planen är att upphäva tomtindelningarna inom kv. Svensbygget. Förslaget innebär att tomtindelningarna inom fastigheterna på kv. Svensbygget upphävs och att fastighetsägarna kan ansöka om ändring av gränserna hos lantmäteriet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav enligt protokoll 2017-12-06 § 247 beslut att upprätta samrådshandling för att upphäva tomtindelningarna på kv. Svensbygget, Vaggeryds kommun, samt att skicka ut den för samråd.

Upphävandet av tomtindelningen innebär ingen ändring i vare sig fastighetsgränser, kvartersnamn, eller fastighetsbeteckningar, inte heller påverkas taxeringsuppgifter. Upphävandet blir ett tillägg till detaljplanen och innebär ingen ändring av planbestämmelserna i gällande detaljplan. Planen handläggs med standardförfarande.

Detaljplanen för upphävande av tomtindelningar är ute för samråd under tiden 2018-03-26 t.o.m. 2018-04-26.

Om ni har några synpunkter på förslaget ska dessa yttranden skriftligen vara kanslienheten tillhanda senast 2018-04-26. Glöm inte att ange kontaktuppgifter. Skicka in dina synpunkter till e-post: samhallsplanering@vaggeryd.se eller via post: Kanslienheten Vaggeryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd.

Har ni frågor kontakta planarkitekt som nås via växeln tele: 0370-67 80 00.

Samrådshandlingar

Handlingarna finns även på biblioteken i Vaggeryd (Fenix) och Skillingaryd (Skillingehus) samt på kanslienheten i Skillingehus, Skillingaryd.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-03-26

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision