Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2018-03-28 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2018-03-28

Träbro.

Samråd om nya broar vid Vaggeryds kvarn

De befintliga broarna vid Vaggeryds kvarn har sådana skador att det idag bara kan användas av gång- och cykeltrafikanter. Vaggeryds kommun avser därför att ersätta de befintliga broarna med nya broar. 

En ansökan om tillstånd för vattenverksamhet kommer att göras. Vidare kommer ansökan även att omfatta fortsatt drift av kraftverket vid Vaggeryds kvarn och en ny fiskvandringsväg.

Nytt samråd

Ett samråd kring detta genomfördes även under 2016. Då regelverket kring samråd har ändrats, behöver delar av samrådet göras om. Därför genomförs nu ett nytt samråd till och med den 16 april 2018. Syftet är att informera om projektet, besvara frågor och inhämta synpunkter.

Samrådsunderlag som beskriver projektet finns att läsa längre ned på sidan, under relaterad information. Samrådsunderlaget kommer även att skickas ut till de som kan vara berörda.

Frågor och synpunkter

Har du några frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta Magnus Ljunggren, tekniska kontoret, Vaggeryds kommun, på telefon 0370-67 81 14 eller via e-post magnus.ljunggren@vaggeryd.se.

Du kan också kontakta Lena-Karin Krona, WSP Environmental, på telefon 010-722 55 11 eller via e-post lena-karin.krona@wsp.com.

Synpunkter kan lämnas fram till den 16 april till Vaggeryds kommun, tekniska kontoret, Box 43, 568 21 Skillingaryd eller via e-post till tekniska@vaggeryd.se. Alla inkomna synpunkter kommer att sammanställas och bifogas ansökan till Mark- och miljödomstolen.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-03-28

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision