Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2018-04-10 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2018-04-10

Illustration av Skyttabygget

Samråd om detaljplan för Gärahov 1:51, Skyttabygget, Byarum – delta online

Nu har du möjlighet att delta online i samrådet om förslaget till detaljplan för Gärahov, 1:51 i Byarum, även kallat för Skyttabygget. På denna sidan finns filmer och dokument som presenterar detaljplanen.

Möjliggöra större lantliga tomter

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar och möjliggöra nya bostäder inom del av fastigheten Gärahov 1:51 m.fl. i Byarum. Området är sedan tidigare utpekat som ett förtätningsområde för bostäder i översiktsplanen. Det finns en efterfrågan på lite större lantliga tomter i kommunen och denna detaljplan ämnar ge möjlighet till detta. 

Kommunstyrelsen beslutade att upprätta detaljplan för del av Gärahov 1:51 2017-01-11 § 106.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-01-24 § 008 att skicka ut detaljplanen för samråd.

Film om förslaget till detaljplan

Samråd – ställ frågor och lämna synpunkter

Detaljplanen är ute för samråd under tiden 2018-03-12 till och med 2018-04-13.

Ett samrådsmöte kommer hållas  den 21 mars kl. 18.00 i matsalen i Byarums skola. Anmälan görs via e-post till samhallsplanering@vaggeryd.se eller på telefon 0370-67 80 00 senast den 19:e mars. Ange referens ”Samrådsmöte för Gärahov 1:51”.

Ge synpunkter och ställ frågor online i Min kommun

Skicka gärna dina synpunkter eller ställ frågor om detaljplanen till oss via online-forumet Min kommun, du har möjlighet att vara anonym om du enbart ställer frågor:

Min kommun - samråd onlinelänk till annan webbplats »

Synpunkter på förslaget ska skriftligen komma in till Vaggeryds kommun senast 2018-04-13, genom forumet Min kommun eller via e-post: samhallsplanering@vaggeryd.se eller via post till: Kanslienheten Vaggeryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd.

Samrådshandlingar

Handlingarna finns även på biblioteken i Vaggeryd (Fenix) och Skillingaryd (Skillingehus) samt på kommunkontoret i Skillingaryd.

Film som förklarar framtagandet av en detaljplan

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-04-10

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision