Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Publicerad: 2018-11-02

Entrétak till nybyggd villa.

Nybyggnation av villa (arkivbild).

Nytt om tomter i kommunen

Plantolkning är beställd för södra delen av Västra Strand och Götarps Hage/Nestors. Samtidigt pågår arbete med rutiner och riktlinjer för försäljning av småhustomter är under framtagande.

Plantolkning är beställd för södra delen av Västra Strand och Götarpshage/Nestors. Rutiner och riktlinjer för försäljning av småhustomter är under framtagande, för att skickas till politiken under december för beslut.

Plantolkning

Plantolkning innebär att man utifrån planmaterialet, dvs plankarta och planbeskrivning översätter detaljplanens linjer och bestämmelser till gränser och rättigheter. Läget för de nya gränserna tolkas fram genom att man läser in detaljplanen i karthanteringsprogrammet så att den åskådliggörs tillsammans med kommunkartan.

Från den tolkade planen konstrueras de nya fastighetsgränserna mot användningsgränserna.

Det är kommunens uppgift att utföra plantolkningen och det juridiska ansvaret har förrättningslantmätaren.

Detaljplan Västra strand.

Detaljplan Västra strand.

Detaljplan Götarps Hage, Nestors.

Detaljplan Götarps Hage, Nestors

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-11-02

Sidansvarig:

Johan Lundell

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision