Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2018-12-05 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2018-12-05

Trollslända på ormbunke vid Lagan

Nu skapas vattennära mötesplatser på
Södra Park i Vaggeryd

Arbetet med att skapa vattennära mötesplatser längs Lagan på Södra Park-området fortsätter. Hittills har röjning pågått i ett par månader under hösten 2018. Nu kommer grävmaskiner etc. att ta fram ytor för lek, förbättra våtmarken och grundlägga för ängsmarker.

Genom utvecklingsprogrammet för vattennära mötesplatser kommer området längs med Lagan tillgänglighetsgöras. Syftet är också att synliggöra Lagan utifrån biologiska värden och ekosystemtjänster. (I denna etapp på Södra Park-området i Vaggeryd har skog och sly röjts under hösten.) Från december 2018 fram till våren 2019 kommer grävmaskiner att ta fram ytor för lek och lekredskap. Ängsmarker kommer att anläggas för att gynna insekter och fjärilar. Utlopp för dagvatten kommer att förbättras för att ta hand om sediment, öka syresättningen och rena vattnet innan det når Lagan.

Delar av gång- och cykelvägen kommer även fortsättningsvis att vara avstängd på grund av byggnationen av den nya förskolan.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-12-05

Sidansvarig:

Hans Göransson

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision