Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2019-04-18 och kan vara inaktuell.

Publicerad:

Två personer, en håller i en mobiltelefon, den andra dokumenterar. Båda tittar in i kameran.

Miljöinspektörerna Matilda Mikaelsson Nilsson och Therese Olausson.

Kortare handläggningstider med digitaliserat arbetssätt

Från och med våren 2019 arbetar miljöhandläggarna på miljö- och byggförvaltningen med tillsynskort. Ett arbetssätt som har lett till förkortade handläggningstider och tydligare kommunikation.

Ett tillsynskort är ett dokument som fylls i och lämnas på plats där eventuella brister och åtgärder kommunicerats direkt med verksamhetsutövaren. Tillsynskorten är lätta att förstå, ingen överflödig text finns med utan fokus ligger på de eventuella brister som inspektören noterat vid besöket. Tillsynskorten går även bra att använda vid uppföljande inspektioner.

- Tidigare har vi inspektörer efter att ha gjort tillsyn på en verksamhet skrivit en inspektionsrapport, som innehåller eventuella brister, information om verksamheten, ärendegång m.m. Nu har vi på förvaltningen istället börjat med tillsynskort, berättar Matilda Mikaelsson Nilsson, miljöinspektör.

- Arbetssättet har lett till förkortade handläggningstider och tydligare kommunikation. Arbetssättet går hand i hand med ett samhälle där allt fler tjänster blir digitaliserade. Det förenklar både för förvaltningen och för verksamhetsutövarna. Responsen har hittills varit positiv, säger Therese Olausson, miljöinspektör.

Ett ifyllt tillsynskort fotograferas med mobiltelefon.

Med hjälp av en app i mobiltelefonen tar inspektören ett kort på det ifyllda tillsynskortet som sedan mailas över till administratör för registrering. Verksamhetsutövaren får originalhandlingen direkt på plats.

Inspirationen till tillsynskorten och den digitaliserade hanteringen kommer från en annan kommun i ett annat län. Tillsynskorten har arbetats om för att passa i miljö- och byggförvaltningens verksamhet.

Årets kommunaktivitet

Varje år hålls en handläggarträff för miljö- och hälsoskyddsinspektörerna i länet. Årets handläggarträff ägde rum på Hooks herrgård och 12 av länets kommuner deltog. Under två dagar hålls föreläsningar och olika aktiviteter där syftet är att samverka och lära sig av andra kommuner och myndigheter.

Under dagarna hålls "kommunrundan", ett tillfälle där varje kommun presenterar någonting man gjort bra eller är stolt över. Vaggeryds kommun visade upp arbetet med tillsynskortet, ett initiativ som framröstades av övriga deltagare som "årets kommunaktivitet".

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell