Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2019-04-25 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2019-04-25

Lagan vid Södra park

Lek och motion i fokus när arbetet med vattennära mötesplatser fortsätter

Efter påsk börjar vi bygga en plats för spontanidrott och lek vid Lagan på Södra park. Strömfallet blir ett ställe för både barn och vuxna och är en del av det pågående arbetet med vattennära mötesplatser utmed Lagan. I samband med detta gör vi även iordning ängsmark som ska gynna insekter i området. 

För barnen kommer det bland annat att finnas en linbana och en naturinspirerad sagoplats. Till de vuxna bygger vi ett utomhusgym och en utsiktsplats med bänk där du kan sätta dig ner för att vila en stund och njuta av omgivningen. Vi binder ihop allt detta genom att anlägga stigar så att besökare kan ta sig fram mellan de olika delarna.

Genom utvecklingsprogrammet för vattennära mötesplatser kommer området längs med Lagan tillgänglighetsgöras. Syftet är också att synliggöra Lagan utifrån biologiska värden och ekosystemtjänster. Detta ska sprida kunskap, skapa en nyfikenhet samt öka Lagans attraktivitet.

Följ skyltar och avspärrningar

Av säkerhetsskäl ska ingen ta sig innanför avspärrningarna under tiden som maskinerna finns på plats vid Lagan på Södra park. Därför är det också viktigt att följa skyltar och att inte ta lekredskapen i bruk innan avspärrningarna är borta.

En plats för biologisk mångfald

Träd som fällts eller ligger ner blir död ved och kommer att sparas. Anledningen är att död ved ökar den biologiska mångfalden och skapar en känsla av vild natur.

Samtidigt fortsätter även arbetet med andra vattennära mötesplatser i kommunen. Vid Åhult i Skillingaryd kommer ett tak att monteras och en grillplats iordningställas. Även gamla Götaströms bruk kommer att få ett tak där sex nya infoskyltar kommer att placeras.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-04-25

Sidansvarig:

Linda Viskic