Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Publicerad: 2019-05-16

Grävmaskin

Valdshultsvägen i Skillingaryd byggs om

För att förebygga framtida driftstörningar på ledningsnätet kommer tekniska kontoret byta ut vatten- och avloppsledningar på Valdhultsvägen mellan Björkgatan och Marielundsgatan i Skillingaryd. Arbetet påbörjas i maj och pågår i ungefär fyra månader.

Gatubelysning kommer att flyttas på sträckan utmed Valdhultsvägen och inför det arbetet monteras armaturer ned redan nu. Gatubelysningen släcks på Valdhultsvägen och på några sidogator under pågående arbete.
Trafiksäkerheten kommer att åtgärdas. En ny gång- och cykelväg med avsmalningar samt gångpassager kommer att byggas i samband med ledningsarbetet på Valdhultsvägen.

Begränsad framkomlighet inom arbetsområdet

På grund av säkerhet och arbetsmiljö kommer det vara begränsad framkomlighet under schaktarbetet. De som bor inom arbetsområdet och har infarter mot Valdhultsvägen kommer periodvis att behöva parkera bilar på sidogator.
Vi är medvetna om de olägenheter detta kommer att medföra. Vi beklagar störningarna och hoppas att du har överseende med de olägenheter dessa skapar för dig.

Vid vattenavstängningar kommer sms att skickas ut till berörda fastigheter. Tänk på att ni som har företagsabonnemang kan höra av er till tekniska kontoret för registrering i sms-tjänsten.

Vid frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta tekniska kontoret:

Telefon: 0370-67 80 00
E-post: tekniska@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-05-16

Sidansvarig:

Linda Viskic

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision