Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2019-08-20 och kan vara inaktuell.

Publicerad:

Liten flicka visar en groda på fingret.

Miljötips augusti – allemansrätten

Sensommaren är en härlig tid för att ge sig ut i skogen, både för promenader och svamp- och bärplockning. När vi vistas i naturen så vet de flesta att allemansrätten gäller men det är inte alla som vet vad det innebär.

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen, men där ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Grundregeln är ”Inte störa – inte förstöra”. Det innebär att ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. I filmen från Naturvårdsverket kan du lära dig mer om allemansrätten.

Film om allemansrätten

Skogsmulle och naturboken

För att öka barns kunskap om allemansrätten har Friluftsfrämjandet tagit fram en app om allemansrätten som heter ”skogsmulle och naturboken”. Skogsmulle och naturboken vill, på ett lustfyllt sätt, och med Skogsmulle som vägvisare, öka kunskapen om Allemansrätten hos barn i åldern 4–6 år. Spelet ska också vara ett hjälpmedel som inspirerar till fantasi, kreativitet och att lägga ned mobilen – samtidigt som den öppnar upp ögonen för naturen. Har du ett barn eller barnbarn i din närhet så ladda ner appen och testa under hösten!

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Lina Larsson