Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2019-10-21 och kan vara inaktuell.

Publicerad:

Tre personer vid en damm.

Miljöstrateg Lina Larsson, Mats Alderus från Skillingaryd/Vaggeryds ornitologiska föreningen och VA-chef Teo Magnusson Bejving.

Fågellivet gynnas när Skillingaryds dämme restaureras

Vaggeryds kommun restaurerar Skillingaryds dämme tillsammans med Skillingaryd/Vaggeryds ornitologiska förening.

Vid Skillingaryds dämme som ligger söder om Skillingaryds reningsverk och öster om E4:an kommer ett arbete att påbörjas med att restaurera våtmarkerna för att gynna de fåglar som finns i området.

Några åtgärder som kommer att utföras är röjning av sly och vass vilket gynnar fågellivet. Kanterna på de små öarna i dammarna kommer att planas ut för att fåglarna lättare ska kunna ta sig upp. Inom området planeras det även att anläggas en fuktäng med våtmarksväxter och sättas upp 4 informationsskyltar. När projektet är klart kommer en invigning av ske.

– Detta kommer att gynna den biologiska mångfalden. När området byggdes var det en buskmark här, nu är det mycket som växt igen. Jag skulle gärna se mer öppet vatten så att till exempel änderna får mer födoresurser, säger Mats Alderus från ornitologiska föreningen.

Förening och kommun i samarbete

Arbetet med att restaurera Skillingaryds dämme är ett samarbetsprojekt mellan Skillingaryd/Vaggeryds ornitologiska förening, tekniska kontoret och kommunledningskontoret. Skillingaryds reningsverk som tekniska kontoret ansvarar för har fått ett nytt tillstånd där ett av villkoren är att en skötselplan för Skillingaryds dämme ska tas fram.

– Våtmarkens funktion är viktig och det är bra att vi kan samarbeta när vi gör åtgärder så att fler får nytta av det, säger VA-chef Teo Magnusson Bejving.

– Det är roligt att vi kan nyttja ornitologernas kompetens i de här frågorna. Det är så projektet är uppbyggt att föreningar och kommun ska samarbeta, säger miljöstrateg Lina Larsson.

Röjningsinsatser kommer att göras från oktober till mars med hänsyn till fåglarnas häckningsperioder.

Fakta om projektet

Initiativet kommer ursprungligen från en politisk motion och kommunledningskontoret fick i uppdrag att tillsammans med Skillingaryds/Vaggeryds ornitologiska förening ta fram en plan för att restaurera området. I december 2018 ansöktes om pengar från Naturvårdsverkets våtmarkssatsning inom LONA (Lokala Naturvårdssatsningar) och i förra veckan fick kom beskedet att projektet beviljats bidrag. Bidraget är på ca 80 000 kr och ska täcka kostnader för att utföra åtgärderna.

Änder i en damm, fokus ligger på vass.

Med öppet vatten får änderna bättre tillgång till mat.

Tre personer tittar på en informations

Informationstavlor vid dämmet.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell