Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2019-11-12 och kan vara inaktuell.

Publicerad:

Så löser vi klimatförändringarna i Jönköpings län

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. I ett brett samarbete med både organisationer, företag och kommuner har en gemensam klimat- och energistrategi för Jönköpings län arbetats fram. I strategin finns vision och mål för att länet ska kunna få en hållbar utveckling och bidra till Sveriges klimatmål och Parisavtalet.

Kommunstyrelsen i Vaggeryds kommun har ställt sig bakom Klimat- och energistrategin.

– Klimat- och energistrategin är bra och ambitiös vilket behövs för att vi ska nå våra klimatmål, säger Gert Jonsson, Kommunstyrelsens ordförande i Vaggeryds kommun.

– Nu behöver vi titta på hur Klimat- och energistrategin ska tillämpas i Vaggeryds kommun och se hur vi ytterligare kan bidra till arbetet, säger Lina Larsson, miljöstrateg på Vaggeryds kommun.

För att nå visionen har tre övergripande mål satts:

  • Senast 2045 är de totala utsläppen av växthusgaser från Jönköpings län lägre än 1 ton per invånare och år.
  • Senast 2045 producerar Jönköpings län mer energi än vi använder. Energin vi producerar är förnybar och mängden är minst 10 000 GWh/år.
  • Klimatförändringarna möts aktivt i Jönköpings län genom att skapa ett samhälle som minskar sårbarheter och tillvaratar möjligheter, för ett varmare, torrare och blötare län.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell