Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2020-02-26 och kan vara inaktuell.

Publicerad:

Skylt med text: Området får ej beträdas. Förorenad mark,

Höga halter av hälsofarliga ämnen

Under vintern har undersökningar utförts vid före detta Klevshults smältverk, beläget i Vaggeryds kommun. Provresultaten visar mycket höga halter av hälsofarliga metaller och ämnen. Området är inhägnat och allmänheten uppmanas att undvika platsen.

Under vintern har undersökningar utförts vid före detta Klevshults smältverk, beläget i Vaggeryds kommun. Provresultaten visar mycket höga halter av hälsofarliga metaller och ämnen. Området är inhägnat och allmänheten uppmanas att undvika platsen.

Före detta Klevshults smältverk (Fastighetsbeteckning Rösberga 1:26, koordinater 6 356 993, 446 651.) ligger ca 2 km öster om Klevshult. På platsen har ett smältverk för aluminiumskrot bedrivit verksamhet mellan 1971 – 1999. Smältugnen eldades med ca 100 l förorenad spillolja per dag fram till dess att verksamheten upphörde under sent 1990-tal. Sedan 1990-talet har olaglig verksamhet bedrivits på platsen.

På uppdrag av Länsstyrelsen har Sweco utfört en miljöundersökning av området. Resultaten visar att marken innehåller mycket höga och hälsofarliga halter av metaller som aluminium, bly, koppar samt ämnet PCB. Även kadmium, krom, nickel och zink uppmättes i höga halter.

Länsstyrelsen och Vaggeryds kommun uppmanar allmänheten att inte vistas på platsen. Vaggeryds kommun har inhägnat området.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell