Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Publicerad: 2020-02-26

Karta över kommande skogsåtgärder på Sörgårdsområdet i Skillingarys

Nu förbereder vi för nya bostäder på Sörgårdsområdet i Skillingaryd

Ett nytt bostadsområde ska anläggas väster om befintliga Sörgårdsområdet, förlängning av Far Anders väg. Detaljplanen är från 2002 (se detaljplanen nedan) och innefattar 12 tomter. För att möjliggöra anläggandet av vatten- och avlopp, gator och tomter kommer vi att avverka träd i detta område enligt ovanstående karta. Avverkning kommer att ske efter den 6 mars och med hänsyn till väderlek.

Föryngringsavverkning, gallring & röjning

Övriga åtgärder såsom föryngringsavverkning, gallring och röjning sker enligt beslutade skogsåtgärder. Boende/invånare som vistas i området uppmanas att iaktta försiktighet under den period då dessa skogsåtgärder äger rum, minst 50 meter från skogsmaskinen. Upplag och privat material ska flyttas innanför privat tomt.

Förklaring av begrepp

Röjning = Glesning av träden så att de bäst lämpade träden får möjlighet att växa och utvecklas.
Gallring = Tar bort träd av dålig kvalité för att skapa bättre förutsättningar för andra träd.
Föryngringsavverkning = Avverkning av äldre träd för att ge plats för en ny generation skog

Detaljplan från 2002 för Sörgådsområdet i Skillingaryd
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-02-26

Sidansvarig:

Linda Viskic

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision