Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2020-05-29 och kan vara inaktuell.

Publicerad:

Hans Göransson, gata-parkchef mäter bredden på ett träd.

Vaggeryds kommun beviljas 275 000 kr i LONA-bidrag

Länsstyrelsen har beslutat att bevilja ca. 275 000 kr i LONA-bidrag till Vaggeryds kommun i arbetet med att frihugga skyddsvärda träd och kommunicera värdet kring dessa.

I kommunens miljöprogram har kommunfullmäktige beslutat att arbeta med att frihugga och synliggöra skyddsvärda träd i kommunen. Genom att frihugga skyddsvärda träd så får de möjlighet att utvecklas fritt och slipper konkurrens fån andra träd som växer för nära.

Det första steget i projektet är att se över vilka skyddsvärda träd som behöver frihuggas. Vi tittar på träd som står på kommunal mark och prioriterar sedan vilka som har störst behov av att frihuggas, säger Hans Göransson, gata-parkchef på Vaggeryds kommun.

Ett skyddsvärt träd kan till exempel vara gamla, grova och ihåliga träd som är värdefulla för många växt- och djurarter.

De här träden är viktiga livsmiljöer för andra djur och växter. I en gammal ek kan det leva uppemot 1 000 olika arter, säger Lina Larsson, miljöstrateg på Vaggeryds kommun.

En viktig del i projektet är att sprida kunskap om vad skyddsvärda träd är, varför de är värdefulla och på vilka olika sätt som träd bidrar i vår natur och stadsmiljö.

Vi kommer att göra riktade kommunikationsinsatser till allmänheten genom att sätta upp informationsskyltar vid utvalda träd, anordna guidningar och ha en tävling kopplat till skyddsvärda träd, säger Madeleine Larsson, hållbarhetsstrateg på Vaggeryds kommun.

Madeleine Larsson, hållbarhetsstrateg och Hans Göransson, gatu-parkchef mäter ett äldre träd
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Lina Larsson