Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2020-06-18 och kan vara inaktuell.

Publicerad:

Släng inte invasiva arter i komposten

Släng inte invasiva arter i komposten.

Hjälp oss att minska spridningen av invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter är ett stort problem som påverkar biologisk mångfald, hälsa och orsakar kostnader både för enskilda och för samhället. Vad du gör som privatperson spelar stor roll.

Främmande arter, djur och växter kommer in i landet genom import eller indirekt som fripassagerare i gods och transporter. När de väl kommit hit kan de hamna i naturen på olika sätt. En del av dem blir där invasiva och påverkar vår biologiska mångfald negativt.

Det här är invasiva arter

Det här kan du göra för att minska spridningen av invasiva arter i Vaggeryds kommun.

  1. Rapportera om du hittar invasiva främmande arter.Inrapportering från allmänheten är mycket viktigt i arbetet med att hindra förekomsten och spridningen av invasiva främmande arter. Du rapporterar på www.invasivaarter.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Se film om hur du gör nedan).
  2. Släng inte växtavfall i naturen
    Släng aldrig växtavfall i naturen. Växtavfallet kan innehålla invasiva växter som på så vis lätt kan få spridning och tränga undan inhemska vilda växtarter i närområdet. Lägg växt- och trädgårdsavfall i plastpåsar eller -säckar och förslut noga. Om det är små mängder kan du kasta det i hushållsavfallet. Är det mycket avfall är det bra att kolla med din återvinningscentral var du ska lämna det.
  3. Släng inte invasiva arter i komposten
    Invasiva växtarter hör inte hemma i komposten. De riskerar att inte brytas ner utan frön och växtdelar får istället hjälp att spridas när du sedan använder kompostjorden. Av samma anledning ska man inte slänga avfall från invasiva växter i återvinningscentralens fraktion för kompost eller växtavfall. Lägg istället avfallet i plastsäckar och lägg i brännbart.
  4. Se till att ditt exotiska husdjur inte hamnar i naturen
    Exotiska husdjur som vattensköldpaddor, vissa akvariefiskar och till exempel sibiriska ekorrar som släpps ut i naturen kan bli invasiva och tränga undan svenska djurarter. De kan också bära på bakterier och parasiter som inte ska spridas till andra djur. Så släpp aldrig ut husdjur i naturen – det är dessutom förbjudet!

Film om rapportering

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Lina Larsson