Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad: 2020-07-02

Madeleine Larsson, hållbarhetsstrateg.

Grönstrukturplanen för Vaggeryds kommun beslutad

Grönstrukturplanen för Vaggeryds kommun godkändes av kommunstyrelsen den 4 mars samt av kommunfullmäktige den 22 juni 2020.

Grönstrukturplanen fungerar som ett paraply, den samlar många frågor tillsammans. Den berör allt ifrån jordbruksmark till risk för översvämning och värmeöar. Den tar också upp var det finns artrika miljöer, områden för friluftsliv och var det behövs nya sociala mötesplatser. Jag brukar säga att en grönstrukturplan handlar både om beredskapsarbete, livsmedelsstrategi, klimatanpassning och naturvård i ett, säger Madeleine Larsson, hållbarhetsstrateg.

En viktig del i översiktsplanearbetet

Arbetet med Grönstrukturplanen är en viktig del i kommunens översiktsplanering med de tre delarna; bebyggelsestruktur, trafikinfrastruktur och grönstruktur. Hanna Grönlund, planarkitekt berättar om hur arbetet gått till:

Det nära samarbetet med invånare, föreningar och politikerna är något som sticker ut som en stor framgångsfaktor. Även att knyta band med grannkommuner har varit värdefullt för oss, och kommer gynna oss framöver i fler projekt, säger Hanna.

Vi har fått mycket extern uppmärksamhet under arbetets gång. Vaggeryds kommun lyfts som exempel nationellt av myndigheterna när det kommer till hur man kan arbeta med grönplanering och detta är vi väldigt stolta över. Vi är ett exempel på hur en mindre kommun kan komma långt i frågan genom att arbeta med befintliga underlag och interna resurser. När jag stod och föreläste i Stockholm på en stor konferens tillsammans med kommuner som tagit fram planer för flera miljoner, kändes det lite overkligt att vi nått så här långt, avslutar Madeleine.

I filmklippet nedan berättar Madeleine kort om grönstrukturplanen.

Information om grönstrukturplanen

vaggeryd.se/gronstrukturplan kan du läsa mer om arbetet och ta del av rapporterna. Du hittar också den digitala sammanfattningen, där du bland annat kan se hur vi arbetat in medborgarsynpunkter som utvecklingsförslag. Du kommer även kunna se vilka ekosystemtjänster som finns i just ditt kvarter!

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-07-02

Sidansvarig:

Alija Bucuk