Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2020-10-19 och kan vara inaktuell.

Publicerad:

Två sopkärl för fastighetsnära insamling

Tänk på detta om du vill bygga in dina nya sopkärl

Har du funderat på att göra någon byggnation i samband med att du får nya sopkärl för FNI, fastighetsnära insamling? Det finns några saker att tänka på.

FNI, fastighetsnära insamling, kommer att införas i Vaggeryds kommun. Det innebär att du kommer att ha två sopkärl istället för det du har idag. Vill du bygga in de nya sopkärlen på något sätt kan det behövas bygglov. Miljö- och byggnämnden har därför beslutat om riktlinjer för att hjälpa dig.

Bygglovsplikt runt sopkärlen

  • Tätt plank max 1,1 m högt kräver inte bygglov.
  • Plank högre än 1,1 m kräver bygglov.
  • Konstruktioner (runt sopkärlen) med genomsiktlighet (öppningsarea) mer än 50 % i sin helhet definieras som staket/spaljé och är bygglovsfritt.
  • Mur max 0,5 m hög kräver inte bygglov.
  • Mur högre än 0,5 m kräver bygglov.

Trafiksäkerhet

Vid placering nära en tomtgräns måste du tänka på att inte sikttriangeln vid korsning och utfart förhindras. Sikttriangeln avser också bygglovsfria åtgärder t.ex. häckar, staket, sopkärl etc. som inte får skymma sikttriangeln.

Taxor och kostnader

För en åtgärd som genomförs som en följd av införandet av FNI och SÅMs sopkärl tas en fast bygglovskostnad på 1500 kr (inkl. enkel karta) ut oavsett hur åtgärden ser ut eller omfattning av prövning.

Tillsyn

Tillsyn (olovligt byggande, siktskymmande placering etc.) får kommunen hantera efter egna rutiner och ärendets förutsättningar.

Materialvalet avgör inte definitionen på ett staket, ett plank eller en mur utan det avgörande är utseendet samt konstruktionen. Bygglovsplikt råder för en mur oavsett om den är fristående eller om den har en jordfylld sida (stödmur).

Utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse krävs inget bygglov för plank eller mur till en- och tvåbostadshus. Placeras planket eller muren närmare än 4,5 m från tomtgräns ska grannen ge sitt medgivande. Sikttriangeln gäller även i dessa fall.

SÅM - Samverkan Återvinning Miljö

SÅM står för Samverkan Återvinning Miljö och är ett kommunalförbund som ansvarar för renhållningen i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommun.

Har du frågor om fastighetsnära insamling, FNI och de olika abonnemangsformerna? Sök information på SÅM´s webbplats eller kontakta deras kontaktcenter.


Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell