Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2021-01-29 och kan vara inaktuell.

Publicerad:

Hand som ritar på en konstruktionsritning. En del av en hjälm och en kalkylator.

Resultat från undersökning inför byggnation av ny skolbyggnad vid Sörgårdsskolan

Resultatet av en undersökning vid Sörgårdsskolan visar på föroreningar i grundvattnet. De bedöms inte förhindra byggnationen av ny skolbyggnad. Inga föroreningar har hittats i dricksvattnet i befintliga skollokaler och det föreligger heller ingen risk att vistas i lokalerna. Ytterligare undersökningar kommer att genomföras.

Tekniska förvaltningen i Vaggeryds kommun ska bygga ny skolbyggnad vid Sörgårdsskolan och har i samband med planeringen av byggnationen låtit Sweco utföra undersökningar inom skolans område. Anledningen till att kommunen låtit utföra undersökningar är att man tidigare har hittat klorerade kolväten i grundvattnet i skolans närområde. Klorerade kolväten är ett samlingsnamn där exempelvis lösningsmedlet trikloreten (även kallad tri) ingår. Lösningsmedlet har använts inom verkstadsindustrin under stor del av 1900-talet.

Inomhusluft har undersökts i befintlig skolbyggnad vid Sörgårdsskolan och i den nya förskolan Bullerbyn. Trikloreten har hittats i luften i källarplanet på skolan, dock inte i skolans verksamhetslokaler såsom klassrum eller förskolans lokaler där barn och vuxna vistas.

Även dricksvattnet i skolans lokaler har provtagits och inga föroreningar har hittats i dricksvattnet.

Halten av trikloreten som mätts upp i skolans källare är låga och Swecos slutsats är att ingen risk med avseende på förekomst av klorerade kolväten föreligger för barn och vuxna som vistas i källaren eller i övriga lokaler i skolan och förskolan.

Trikloreten har hittats i grundvatten i läget för den nya skolbyggnaden. Förekomsten av trikloreten i grundvattnet bedöms inte förhindra byggnationen av ny skolbyggnad. Sweco rekommenderar dock vissa tekniska åtgärder som en extra försiktighetsåtgärd för att säkerställa en god inomhusmiljö i skolan. Utomhusvistelse inom skolans och förskolans område bedöms som säkert.

Ytterligare undersökningar kommer att utföras framöver för att få en säkrare bild av föroreningssituationen och så att ursprunget till föroreningen kan identifieras och vid behov åtgärdas.

Frågor från media hänvisas till:

Thomas Andersson, miljö- och byggchef, 0370-67 81 76

Magnus Ljunggren, teknisk chef, 0370-67 81 14

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell