Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2021-08-17 och kan vara inaktuell.

Publicerad:

Vaggeryds kommun har inventerat vandringshinder för fisk och utter

Madeleine Larsson och Hans Göransson

Madeleine Larsson och Hans Göransson.

Vaggeryds kommun har beviljats ca 173 000 kr i LOVA-bidrag från Länsstyrelsen för att arbeta med att inventera vandringshinder i vattendrag för fisk och utter.

LOVA står för Lokal Vattenvårdsprojekt och täcker en del av den beräknade kostnaden för arbetet. Arbetet sker i samarbete mellan Tekniska kontoret och Kommunledningskontoret.

I kommunens miljöprogram har kommunfullmäktige beslutat att arbeta med att stärka vattendragets ekologiska status och den biologiska mångfalden i kommunen.

Genom att inventera och kartlägga vart det finns vandringshinder i vattendraget får vi ett bra underlag för vart vi behöver sätta in åtgärder, säger Lina Larsson, miljöstrateg på Vaggeryds kommun.

Det här arbetet är ett sätt att förverkliga grönstrukturplanen som tagits fram och som beslutades under 2019 i kommunfullmäktige, säger Madeleine Larsson, hållbarhetsstrateg på Vaggeryds kommun.

Vad är ett vandringshinder? 

Ett vandringshinder i vattendragen kan vara en fellagd trumma som gör att det är svårt för fisk att simma uppströms. Vid många broar så saknas förutsättningar för utter att passera på ett säkert sätt. Istället väljer uttern att gå över vägen vilket gör att de ibland blir överkörda. Vid sådana platser går det att bygga säkra utterpassager genom att sätta hyllor på brokanterna eller att lägga torrör under vägen där uttern kan passera.

Totalt hittade vi 31 kommunala väg- och vattenpassager som utgjorde vandringshinder för fisk eller utter, säger Hans Göransson, gata-parkchef på Vaggeryds kommun.

Av dessa ser vi att 17 stycken är prioriterade att åtgärda inom en 5-årsperiod vilket nu blir ett uppdrag för tekniska kontoret att arbeta med fortsätter Hans.

Arbetet med att inventera och åtgärda vandringshinder för fisk och utter är en del i länsstyrelsens åtgärdsprogram grön handlingsplan som gäller för alla kommuner i länet under 2018-2022.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Lina Larsson