Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad:

Fågel lyfter från damm.

Vid Skillingaryds dämme som ligger söder om Skillingaryds reningsverk och öster om E4:an restaureras våtmarkerna för att gynna de fåglar som finns i området.

Earth hour 2021

Temat för årets Earth hour är biologisk mångfald och klimat – är du med?

Är du med för planeten? Släck på Earth hour den 27 mars kl 20:30-21:30 och skicka en signal till planetens ledare att fatta kraftfulla beslut för att stoppa klimatkrisen och bevara vår biologiska mångfald.

Hur skyddar naturen oss?

När den biologiska mångfalden minskar blir ekosystemen känsligare för störningar. Utan fungerande natur kollapsar vår matförsörjning och ekonomi. Vi riskerar så grundläggande saker som ren luft att andas och vatten att dricka.

Exempel på hur naturen skyddar oss är:

  • Våtmarkerna som är viktig för flyttfåglar, rening av vatten och har en utjämnande effekt på översvämningar
  • Skogar med många olika trädarter och träd av olika ålder klarar torka bättre, minskar risken för skogsbränder och är mycket artrikare
  • Träd har en viktig roll att lagra koldioxid
  • Gräsbevuxna marker är städernas och naturens egna stötdämpare vid häftiga skyfall. Om stadens gräsmattor klipps mindre och får blomma så hittar våra pollinerande bin lättare föda.

Vad kan du göra för klimatet?

Alla kan bidra till att göra skillnad. Genom att välja egna små och stora förändringar kan du bidra till att göra skillnad för vår planet. Genom att svara på tre enkla frågor och sedan välja hur många utmaningar som passar dig kan du vara med att förändra.

Vad gör Vaggeryds kommun för klimatet?

Vi i Vaggeryds kommun är med och gör skillnad för klimatet. Världsnaturfonden har tagit fram ett antal kommunförändringar som kommuner kan genomföra för att minska utsläppen av växthusgaser och som gynnar den biologiska mångfalden. Vaggeryds kommun har antagit följande kommunförändringar:

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Lina Larsson