Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2021-05-27 och kan vara inaktuell.

Publicerad:

Karta över detaljplanen

Samråd planprogram för del av Gärahov 2:1, Yggen, Vaggeryd

I filmklippet kan du titta på en presentation av planprogram för del av Gärahov 2:1, Yggen, Vaggeryd.

Kommunstyrelsen beslutade enligt protokoll 2021-05-05 § 111 att godkänna och skicka ut planprogram för del av Gärahov 2:1, Yggen för samråd.

Synpunkter på förslaget ska skriftligen vara Kanslienheten, Vaggeryds kommun tillhanda senast 2021-06-09. Glöm inte att ange kontaktuppgifter.

Skicka in dina synpunkter till e-post: samhallsplanering@vaggeryd.se eller via post: Kanslienheten, Vaggeryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd.

En digitalt presentation av planförslaget finns tillgänglig under samrådstiden via länken nedan. Vid eventuella frågor om förslaget kontakta hanna.gronlund@vaggeryd.se

Textad version med bildtolkning

Mer information och handlingar för detaljplanen

Planprogram för del av Gärahov 2:1, Yggen, Vaggeryd

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Hanna Grönlund