Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad:

Peronser äter vid bord, det är stort avstånd mellan borden.

Uppdaterade regler om trängsel på serveringsställen

Med anledning av covid-19 pandemin gäller nya regler för verksamheter som serverar mat och dryck.

Reglerna gäller för serveringsställen t.ex. caféer, restauranger, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster.

OBS! Sällskap ska hålla minst 1 meters avstånd mellan varandra samt förtära dryck och mat sittandes både på inomhus- och utomhusserveringar.

Detta innebär att:

 • Ni ska se till att det inte uppstår trängsel i era lokaler. Riktlinjen är att gästerna ska kunna hålla minst 1 meter mellan olika sällskap.
 • Servering av mat och dryck ska ske genom bordsservering. Bara om det är möjligt att beställa och hämta mat vid en disk utan att det blir trängsel är detta tillåtet.
 • Gästerna ska alltid inta mat och dryck sittandes vid bord, eller om det är möjligt utan att trängsel uppstår, sittandes vid en bardisk.
 • Buffé kan serveras om gästerna kan plocka sin mat utan att det uppstår trängsel.
 • Hämtmat kan köpas så länge det inte uppstår trängsel bland dem som väntar, hämtar eller betalar.
 • Ni ansvarar för att det inte uppstår trängsel i kön både innanför och utanför dörren till er verksamhet.
 • Ni ska se till att olika sällskap inte sitter för nära inpå varandra, t. ex genom att glesa ut borden.
 • Gäster ska ha möjlighet till handtvätt med tvål och vatten eller handsprit.
 • Tydlig information (muntlig eller skriftlig) till gäst om vad de kan göra för att förhindra smittspridning ska finnas.
 • Max 8 personer i samma sällskap på inomhusserveringar. Är ett sällskap större än 8 personer ska ni dela upp dem till olika sällskap. Med sällskap avses gruppering av besökare som sitter ned tillsammans på serveringsstället.
 • Det finns inte längre någon reglering av öppettider.

Rutiner för egenkontroll

Ni ska ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare. Ni behöver regelbundet utföra riskbedömningar utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Ni behöver även ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.
Tänk på att

 • Uppmana besökare att hålla avstånd, t.ex. genom skyltning eller markering i golv.
 • Gäster inte ska behöva tränga sig fram mellan andra gäster.
 • Stolar och bord ska glesas ut så att det är minst 1 meters avstånd mellan sittande sällskap. Gäller även rygg mot rygg.

Från och med den 1 juli 2020 har miljö- och byggnämnden rätt att stänga ned de verksamheter som inte följer reglerna. Miljö- och byggnämnden kan också besluta om att förelägga en verksamhet och besluta om föreläggande med vite (böter). Även beslut om att ändra öppettider kan fattas. Om er verksamhet får två trängselkontroller med anmärkning kommer beslut om föreläggande med vite att fattas.
Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen gäller till och med 30 september 2021.

Läs mer om reglerna på:

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Sofia Björklund