Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad:

Man talar i telefon.

Var uppmärksam vid samtal om ventilation

Fastighetsägare i Vaggeryds kommun har blivit uppringda av en eller flera aktörer som uppger sig representera företag som utför rengöring av ventilationskanaler i privatbostäder.

I säljargumenten hävdas att det finns lagstiftningskrav kring brandskydd i ventilationkanaler från köksfläktar, så kallade imkanaler. Sådana krav har funnits, men för privatbostäder är de sedan 2004 borttagna ur lagen.

  • Inget lagkrav för en- och tvåbostadshus . Det finns inte något lagstadgat krav för en- och tvåbostadshus om rengöring av ventilation och imkanaler. Fastighetsägaren har eget ansvar för detta.
  • Flerbostadshus ska kontrolleras regelbundet. Flerbostadshus ska kontrolleras regelbundet av certifierade personer.

Vaggeryds kommun vill på detta sätt upplysa om vilka lagstiftningskrav som finns på detta område och uppmana fastighetsägare att vara varsamma med vilka underhållstjänster man köper och skälen till detta.

Sotning och brandskyddskontroll

Det som Lag (2003:778) om skydd mot olyckor kräver är regelbunden rengöring av eldstäder, så kallad sotning, samt regelbunden funktionskontroll av eldstäder, så kallad brandskyddskontroll. Båda dessa utförs i Vaggeryds kommun på entreprenad av företaget Vaggeryds sotningsdistrikt och budas skriftligt till fastighetsägaren.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

David Högberg