Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad:

Hjälp oss att minska spridningen av invasiva främmande arter

En naturlig spridning av arter sker mellan olika land- och vattenområden och varje år kommer nya arter med egen kraft till Sverige. Samtidigt kommer det även så kallade främmande arter till Sverige som bara hittar hit med människans hjälp, ibland sker spridningen avsiktligt och ibland av misstag. I de allra flesta fall gör det här inget, men det finns främmande arter vars egenskaper kan orsaka mycket stora skador på naturen och för viktiga verksamheter i samhället. Det är dessa som kallas invasiva främmande arter.

Invasiva främmande arter medför problem

De invasiva främmande arterna är ett hot mot den biologiska mångfalden eftersom de ofta förökar sig effektivt och växer snabbt. Det kan orsaka att inhemska arter dör ut och att ekosystem rubbas. Om vi inte lyckas stoppa de invasiva främmande arterna, kommer detta även innebära stora ekonomiska konsekvenser. Förutom rena bekämpningskostnader, kan arterna allvarligt skada förutsättningar för fiske, jordbruk och skogsindustri, med ekonomiska förluster som följd. Dessutom kan privatpersoner drabbas då möjligheten att vistas i naturen, bada, fiska och åka båt begränsas. Privatpersoner kan också få kostnader för att ta bort invasiva främmande arter från sin mark. Invasiva främmande arter kan också medföra hälsoproblem genom att orsaka allergier och hudskador. De kan dessutom vara bärare av parasiter och sjukdomar som kan smitta människor.

Invasiva främmande arter i Vaggeryds kommun

Vilken skyldighet vi har att bekämpa olika arter beror på vilken lagstiftning de tillhör. I Vaggeryds kommun är till exempel jätteloka, jättebalsamin och smal vattenpest klassade som invasiva främmande arter enligt EU-förordningen om invasiva arter. Dessa arter har alla markägare en skyldighet att ta bort från sin fastighet. Blomsterlupin, sjögull, parkslide, kanadensiskt gullris, spansk skogssnigel och svarthövdad skogssnigel än så länge bara är klassade som främmande arter. De här arterna är dock viktiga att bekämpa innan de blir ett ännu större problem!

5 sätt som du kan bidra

1. Rapportera

Det är viktigt att du rapporterar fynd av en växt eller ett djur som är en invasiv främmande art. Det kan bidra till att stoppa spridningen innan arten har hunnit orsaka någon skada. Du anmäler fynd av invasiva främmande arter på www.invasivaarter.nulänk till annan webbplats.

2. I trädgården

Om du ska köpa, ge bort eller plantera växter, välj växter som inte tar över. Fråga din växthandlare vilka växter som du kan köpa utan risk. Var försiktig när du hanterar växter eller jord, så att du inte råkar sprida frön och växtdelar som kan föröka sig och om du upptäcker en invasiv främmande växt i trädgården – ta bort den innan den tar över.

3. Sällskapsdjur och akvarier

Det händer att personer som tröttnar på sina sällskapsdjur släpper ut dem i naturen i tron att det är bättre än att avliva dem. Det är en dålig idé. En del djur kan bli invasiva när de hamnat i naturen och andra är inte alls rustade för ett liv ute – det är dessutom förbjudet. Töm aldrig heller ett akvarium i naturen. Fiskar, snäckor och växter riskerar att sprida sig, eller föra över sjukdomar till våra inhemska arter.

4. När du reser

Vårt allt varmare klimat gör att fler och fler arter klarar av att överleva i det vilda. Därför måste vi vara försiktigare än någonsin så att vi inte av misstag råkar få med främmande arter hem när vi reser hem från andra länder. Och självklart ska du avstå från att avsiktligt ta hem främmande arter.

5. Gör dig av med invasiva arter

Släng inte växtavfall i naturen eller i komposten. Det kan leda till spridning av invasiva arter som är ett hot mot den biologiska mångfalden. Om du har en något större mängd växtavfall, av invasiva främmande arter, motsvarande en sopsäck (ca 120 liter), lämna avfallet i en hopknuten säck på återvinningscentralen. Undvik att få med jord och sten i växtavfallet. Din sopsäck med växtavfall från invasiva arter lägger du i containern för restavfall/brännbart – inte i containerns för trädgårdsavfall. Vanligtvis är det förbjudet att slänga trädgårdsavfall i restavfallet/brännbart, i de här fallen går det bra men informera först personalen vid återvinningscentralen om vad du har i säcken.

Det här är invasiva arter

Släng inte invasiva arter i komposten

Släng inte invasiva arter i komposten.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Lina Larsson