Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad:

Träd

I november börjar röjning och gallring av kommunal skog i Bondstorp

Tekniska kontoret planerar att påbörja röjning och gallring av kommunal skog i Bondstorp runt den 15 november. Arbetet förväntas pågå fram till slutet av året.

Detta är en planerad åtgärd för att ta fram lövträds- och hasselbeståndet. Hänsyn kommer även att tas till olika naturvårdsvärden.
Det inre området med nyckelbiotop och det av skolan använda skogsområdet kommer inte att röras i samband med röjningen.

Håll avstånd till skogsmaskinerna!

Under arbetets gång är det av säkerhetsskäl viktigt att obehöriga håller ett avstånd på minst 50 meter till maskiner och arbetare på plats.

Material på kommunal mark

Tekniska kontoret vill även uppmana alla fastighetsägare som har material på kommunal mark att avlägsna detta omedelbart. Genom att ta bort material från den kommunala marken underlättar ni framkomligheten för maskiner och personal.

Vid eventuella frågor, kontakta tekniska kontoret. Kontaktuppgifter finns under orange flik längre upp på sidan.

Förklaring av begrepp:

Röjning syftar till en utglesning av träden så att de bäst lämpade träden får möjlighet att växa och utvecklas.

Gallring innebär att man tar bort vissa träd för att skapa bättre förutsättningar för andra träd.

Nyckelbiotop är ett skogsområde som har höga naturvärden och därmed har stor betydelse för de växter och djur som lever där. I en nyckelbiotop kan det finnas hotade arter.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Linda Viskic