Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Kulturmiljöplan för Vaggeryds kommun

Syftet med kulturmiljöplan är att användas som stöd i frågor om kulturmiljövärden i den kommunala verksamheten samt att fastställa strategier för att bevara, tillgänggöra utveckla och utveckla kulturmiljövärden.

Varför en kulturmiljöplan?

Kulturmiljön utgör en viktig resurs såväl i den pågående samhällsplaneringen som värden till kommande generationer. Kulturmiljön ger värdefulla perspektiv och förståelse för samhällsutvecklingen och är även en viktig resurs för stads- och bebyggelseutveckling, rekreation, friluftsliv, turism- och besöksnäring. Den fysiska planeringen är ett viktigt styrmedel för att kunna uppnå målet om en god bebyggd miljö, inom vilket bevarandet, tillgängliggöra och utveckla kulturmiljön ingår.

Kulturmiljöplan för Vaggeryds kommun

Kulturmiljöplan för Vaggeryds kommun beslutades av kommunfullmäktige 2023-05-29.

Kulturmiljöplan för Vaggeryds kommun hittar du via länken nedan.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Behnam Sharo