Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Vaggeryd centrum foto: Örjan Clarström

Översiktsplanering

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunen. Översiktsplanens syfte är att visa kommunens långsiktiga avsikter när det gäller utveckling och användningen av mark och vattenområden, men även på hur den redan byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen ger en bred och tidig information till kommuninvånarna, företag och organisationer om hur kommunen ser på utvecklingen av olika delar i kommunen och vad som kan komma att hända där i framtiden.

Planen har en viktig vägledande funktion men innehåller inte några juridiskt bindande funktioner. Den ska ligga till grund för beslut i kommunens nämnder och förvaltningar samt andra myndigheter i planerings- och bebyggelsefrågor, tillståndsprövningar och skyddsförordnanden.

Översiktsplaneprocessen

Samhällsutvecklingen samt nya kunskaper och lagar ger successivt nya förutsättningar för den kommunala planeringen och innebär att översiktsplanen fortlöpande behöver ses över. Förutom processen att ta fram eller ändra översiktsplanen ingår att genomföra och följa upp översiktsplanen i den kontinuerliga översiktsplaneringen. Integrerat i arbetet finns även den strategiska miljöbedömningen.

Översiktsplan för Vaggeryds kommun

Vaggeryds kommuns gällande Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige i mars 2024 och vann laga kraft 26 april 2024. För att ta del av kommunens översiktsplan följ länk nedan.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Hanna Grönlund