Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Detaljplaner

En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt mellan kommunen, markägarna och grannarna. Detaljplanen talar om hur mark- och vattenområden ska bevaras eller förändras samt vad som får byggas och hur.

I plan-och bygglagen (PBL) regleras hur planer och program ska upprättas. Till exempel för en detaljplan ingår skeden såsom program, samråd och granskning. Syftet är att skapa ett bra beslutsunderlag och ge berörda fastighetsägare och boende möjlighet till insyn och påverkan.

En detaljplan består av olika handlingar. Vissa handlingar är enligt lag obligatoriska. Utöver de obligatoriska handlingarna behövs det ofta även andra handlingar.

Obligatoriska handlingar:

  • En plankarta med bestämmelser.
  • En planbeskrivning som förklarar innehållet och hur detaljplanen ska genomföras.

Exempel på andra handlingar som kan behövas:

  • Bullerutredning
  • Miljöbedömning
  • Inventeringar av olika slag


Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Hanna Grönlund