Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Kartbild över detaljplan för Östermo industriområde, Vaggeryds tätort

Klicka för större.

Ändring av detaljplan för Östermo industriområde, Vaggeryds tätort

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av gata på mark som i befintlig detaljplan är planlagd för industri och naturområde. Den nya gatan behöver byggas då Trafikverket behöver anlägga en ersättningsväg mellan Mölna och Vaggeryd, ca 2 kilometer, i samband med stängning av plankorsningar på järnvägen mellan Nässjö och Vaggeryd. Detaljplanen handläggs med utgångspunkt från reglerna i plan- och bygglagen (PBL 2010:900 5 kap) med standardförfarande.

Planprocessen - steg för steg

Uppstart

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Genomförande

Uppstart

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2020-02-19 § 43 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ändra detaljplan för Östermo industriområde, i syfte att möjliggöra byggnation av gata inom fastigheten Östermo 1:5.

Samråd

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2020-10-21 § 186 att godkänna samrådshandlingarna och skicka ut ändringen av detaljplanen på samråd.

Förslaget till ändring av detaljplanen var ute på samråd under perioden 2020-11-03 t.o.m. 2020-12-08.

Samrådshandlingar

Granskning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2021-01-20 § 12 att godkänna granskningshandlingarna och skicka ut planförslaget på granskning.

Granskningen pågick under perioden 2021-01-28 t.o.m 2021-03-08.

Granskningshandlingar

Antagande

Kommunstyrelsen beslutade enligt protokoll 2021-04-07 § 82 att anta förslag till ändring av detaljplanen.

Beslutet fick laga kraft 2021-05-01.

Antagandehandlingar

Laga kraft

Ändringen av detaljplanen fick laga kraft 2021-05-01. Det innebär att det är detaljplanen i sin ändrade form som nu är gällande.

Genomförande

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Frågor

Har ni frågor vänligen kontakta planarkitekt som nås via växeln tele: 0370-67 80 00 eller via e-post samhallsplanering@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Andreas Lindberg