Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Kartbild över detaljplan för Östermo industriområde, Vaggeryds tätort

Klicka för större.

Ändring av detaljplan för Östermo industriområde, Vaggeryds tätort

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av gata på mark som i befintlig detaljplan är planlagd för industri och naturområde. Den nya gatan behöver byggas då Trafikverket behöver anlägga en ersättningsväg mellan Mölna och Vaggeryd, ca 2 kilometer, i samband med stängning av plankorsningar på järnvägen mellan Nässjö och Vaggeryd. Detaljplanen handläggs med utgångspunkt från reglerna i plan- och bygglagen (PBL 2010:900 5 kap) med standardförfarande.

Planprocessen - steg för steg

Uppstart

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Genomförande

Uppstart

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2020-02-19 § 43 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ändra detaljplan för Östermo industriområde, i syfte att möjliggöra byggnation av gata inom fastigheten Östermo 1:5.

Samråd

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2020-10-21 § 186 att godkänna samrådshandlingarna och skicka ut ändringen av detaljplanen på samråd.

Förslaget till ändring av detaljplanen är ute för samråd under perioden 2020-11-03 t.o.m. 2020-12-08. Synpunkter på förslaget ska skriftligen vara Kanslienheten, Vaggeryds kommun tillhanda senast 2020-12-08. Glöm inte att ange kontaktuppgifter. Skicka in dina synpunkter till e-post: samhallsplanering@vaggeryd.se eller via post: Kanslienheten Vaggeryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd.

Tisdagen den 17 november kl. 18:00 kommer en förinspelad presentation av planförslaget att publiceras på Vaggeryds kommuns webbsida,
www.vaggeryd.se

Efter presentationen finns det möjlighet att ställa frågor via frågeformulär på webbsidan.

Samrådshandlingar

Granskning

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Antagande

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Laga kraft

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Genomförande

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Frågor

Har ni frågor vänligen kontakta planarkitekt som nås via växeln tele: 0370-67 80 00 eller via e-post samhallsplanering@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-11-05

Sidansvarig:

Andreas Lindberg