Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Ändring av stadsplanen för kvarteren Skolan, Ärlan m.fl., (06-VAK-129)

Syftet med ändringen är att upphäva bestämmelser om tomtindelningar inom detaljplanen. För att möjliggöra avstyckning av fastigheten Trekanten 3 behöver fastställda tomtindelningar upphävas.

Planprocessen – steg för steg

Uppstart

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2020-02-19 § 44 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ändra stadsplanen (detaljplanen) för kvarteren Skolan, Ärlan m.fl. (06-VAK-94), i syfte att upphäva tomtindelningar för fastigheter inom detaljplanen. Ansökan har inkomit till kommunen om att upphäva tomtindelningsbestämmelser för fastigheten Trekanten 3. Bestämmelser om tomtindelning gäller som detaljplanebestämmelser. För att avstyckningen av fastigheten ska kunna genomföras behöver tidigare fastställda bestämmelser om tomtindelningar upphävas.

Då flertalet fastigheter inom berörd detaljplan innehar bestämmelse om tomtindelning, föreslås samtliga bestämmelser om tomtindelningar inom detaljplanen att upphävas. På så vis möliggörs fastighetsbildningsåtgärder för fastigheter inom detaljplanen.


Samråd

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2020-02-19 § 44 att skicka ut ändringen av detaljplanen på samråd. Ändringen handläggs med förenklat förfarande.

Förslaget till ändring av detaljplanen var ute på samråd under perioden 2020-03-02 t.o.m. 2020-03-23. Nu pågår arbete med att sammanställa inkomna yttranden.

Samrådshandlingar

Antagande

Informationen uppdatteras i följande ruta när processen nått detta skede.

 Laga kraft

Informationen uppdatteras i följande ruta när processen nått detta skede.

Genomförande

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Frågor

Har ni frågor vänligen kontakta planarkitekt som nås via växeln tele: 0370-67 80 00 eller via e-post samhallsplanering@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-03-24

Sidansvarig:

Andreas Lindberg

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision