Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Flygfoto över planområdet

Detaljplan för del av Hok 2:110 m.fl., Hok

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar och möjliggöra nya bostäder inom del av fastigheten Hok 2:110 m.fl. i Hok. Området är sedan tidigare utpekat som ett förtätningsområde för bostäder i översiktsplanen. Detaljplanen upprättas via standardförfarande.

Planprocessen - steg för steg

Uppstart

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Genomförande

Uppstart

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att upprätta detaljplan för del av Hok 2:110 m.fl 2018-01-24.

Samråd

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2018-09-19 § 221 att skicka ut detaljplanen för samråd.

Detaljplanen var ute på samråd under tiden 2018-09-28 till och med 2018-11-09. Ett samrådsmöte hölls tisdagen den 16:e oktober på skolan i Hok.

Just nu pågår arbete med att revidera förslaget till detaljplan inför granskning.

SAMRÅDSHANDLINGAR

Granskning

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Antagande

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Laga kraft

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Genomförande

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Frågor

Har ni frågor vänligen kontakta planarkitekt som nås via växeln tele: 0370-67 80 00 eller via e-post samhallsplanering@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-05-13

Sidansvarig:

Andreas Lindberg