Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Illustration Byarum

Ny detaljplan för Gärahov 1:51 m.fl., Byarum  

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar och möjliggöra nya bostäder inom del av fastigheten Gärahov 1:51 m.fl. i Byarum. Området är sedan tidigare utpekat som ett förtätningsområde för bostäder i översiktsplanen. Det finns en efterfrågan på lite större lantliga tomter i kommunen och denna detaljplan ämnar ge möjlighet till detta. 

Planprocessen - steg för steg

Uppstart

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Genomförande

Uppstart

Kommunstyrelsen beslutade att upprätta detaljplan för del av Gärahov 1:51 2017-01-11 § 106 och kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-01-24 § 008 att skicka ut detaljplanen för samråd.

Samråd

Detaljplanen var ute för samråd under tiden 2018-03-12 till och med 2018-04-13. Just nu pågår arbetet med att omarbeta förslaget och ta fram granskningshandlingar.

SAMRÅDSHANDLINGAR

Handlingarna finns även på biblioteken i Vaggeryd (Fenix) och Skillingaryd (Skillingehus) samt på kommunkontoret i Skillingaryd.

Film om förslaget till detaljplan

Granskning

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Antagande

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Laga kraft

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Genomförande

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Frågor

Har ni frågor vänligen kontakta planarkitekt som nås via växeln tele: 0370-67 80 00 eller via e-post samhallsplanering@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-12-07

Sidansvarig:

Viktoria Gustafsson

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision