Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Lokalisering Skogslund 5

Ändring av stadsplanen för kv. Ankaret m.fl. avseende upphävande av tomtindelning för SKOGSLUND 5, Vaggeryd.

Syftet med planen är att upphäva tomtindelningen inom fastigheten Skogslund 5. Lantmäterimyndigheten har fått in en begäran om avstyckning gällande fastigheten Skogslund 5. För att avstyckningen ska kunna verkställas krävs att tidigare fastställda tomtindelningar upphävs.

Planprocessen - steg för steg

Uppstart

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Genomförande

Uppstart

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-12-05 § 262 att ge i uppdrag att upphäva tomtindelningen på Skogslund 5, Vaggeryd. Lantmäterimyndigheten har fått in en begäran om avstyckning gällande fastigheten Skogslund 5. För att avstyckningen ska kunna verkställas krävs att tidigare fastställda tomtindelningar upphävs.

Samråd

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2018-12-05 § 262 att skicka ut upphävande av tomtindelningen för samråd. Detaljplanen handläggs med förenklat förfarande.

Detaljplanen var ute för samråd under tiden 2018-12-13 t.o.m. 2019-01-03.

SAMRÅDSHANDLINGAR

Antagande

Kommunstyrelsen beslutade enligt protokoll 2019-02-06 § 49 att anta ändring av stadsplanen för kv. Ankaret m.fl.

Laga kraft

Beslutet fick laga kraft 2019-03-07. Nu kommer detaljplanen arkiveras, både i ett fysiskt och digitalt arkiv.

Genomförande

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Frågor

Har ni frågor vänligen kontakta planarkitekt som nås via växeln tele: 0370-67 80 00 eller via e-post samhallsplanering@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-03-11

Sidansvarig:

Andreas Lindberg

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision