Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Område för planerad förskola mm.

Ny detaljplan för del av Götastrand 1:1, Vaggeryds tätort.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för etablering av ett nytt bostadsområde med blandad bebyggelse, både i form av flerbostadshus och småhus, inom del av fastigheten Götastrand 1:1.

Planprocessen – steg för steg

Uppstart

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2020-10-21 §187 att ge i uppdrag att framarbeta förslag till ny detaljplan inom del av fastigheten Götastrand 1:1, väster om Bondstorpsvägen i Vaggeryds tätort.

Samråd

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2022-01-26 § 3 att godkänna samrådshandlingarna och skicka ut planförslaget för samråd. Detaljplanen upprättas via utökat förfarande.

Planförslaget har varit utställt på samråd perioden 2022-03-03 t.o.m. 2022-03-31.

Nu pågår arbete med revidering av planförslaget för att sedan kunna ställa ut det för granskning, vilket är ett andra tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget.

SAMRÅDSHANDLINGAR:

SVARSBLANKETT:

Granskning

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Antagande

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Laga kraft

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Genomförande

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Frågor

Har ni frågor vänligen kontakta planarkitekt som nås via växeln tele: 0370-67 80 00 eller via
e-post samhallsplanering@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Viktorija Ackar