Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Ny detaljplan för fastigheten Skogshyltan 1:4 m.fl., Götaförs industriområde, Vaggeryds tätort.

Flygfoto med planområde för Skogshyltan 1:4 m.fl

Flygfoto med planområde för Skogshyltan 1:4 m.fl

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en större byggrätt och högre byggnadshöjd. Ytterligare är syftet att utveckla Götafors industriområde på ett enhetligt sätt med riktlinjer för gestaltning och en enhetlig gatustruktur.

Planprocessen – steg för steg

Uppstart

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2021-01-20 §11 att ge i uppdrag att framarbeta förslag till ny detaljplan för fastigheten Skogshyltan 1:4 m.fl.

Samråd

Granskning

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Antagande

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Laga kraft

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Genomförande

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Frågor

Har ni frågor vänligen kontakta planarkitekt som nås via växeln tele: 0370-67 80 00 eller via
e-post samhallsplanering@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Henrik Olsson