Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Ny detaljplan för fastigheten Tokarp 3:7 m.fl., södra Stigamo (vid E4-Väg 30).

Område för planerad förskola mm.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av lager, logistik och verksamheter i nära anslutning till E4:an och riksväg 30 inom fastigheten Tokarp 3:7.

Planprocessen – steg för steg

Uppstart

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2021-05-19 §107 att ge i uppdrag att framarbeta förslag till ny detaljplan inom fastigheten Tokarp 3:1 (nuvarande Tokarp 3:7).

Samråd

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2022-02-23 § 31 att godkänna samrådshandlingarna och skicka ut planförslaget för samråd. Detaljplanen upprättas via utökat förfarande.

SAMRÅDSTID 23 MARS - 22 APRIL 2022.

SAMRÅDSHANDLINGAR:

SVARSBLANKETT:

Granskning

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Antagande

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Laga kraft

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Genomförande

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Frågor

Har ni frågor vänligen kontakta planarkitekt som nås via växeln tele: 0370-67 80 00 eller via
e-post samhallsplanering@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Henrik Olsson