Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Ny detaljplan för förskola mm. på del av Hok 2:110 m.fl., Hok.

Område för planerad förskola mm.

Flygfoto över planområde för Hok 2:110 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny förskola i Hoks tätort. Planläggningen ska även skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse och mark för centrumändamål, såsom butiksverksamhet.

Planprocessen – steg för steg

Uppstart

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2018-04-17 § 115 att ge i uppdrag att göra en ny detaljplan för del av Hok 2:110, för att möjliggöra för en förskola.

Samråd

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2018-10-17 § 244 att skicka ut detaljplan för del av Hok 2:110 m.fl. för samråd. Detaljplanen upprättas via utökat förfarande.

Detaljplanen var ute för samråd under tiden 2018-10-30 t.o.m. 2018-12-05. Ett samrådsmöte hölls onsdagen den 21:a november i Folkets hus, Hok.

Just nu pågår arbete med att revidera förslaget till detaljplan inför granskning.

SAMRÅDSHANDLINGAR

Granskning

Planförslaget har efter genomfört samråd reviderats. Det reviderade planförslaget är utställt för granskning under perioden 2022-05-24 t.o.m. 2022-06-30. Under denna period finns möjlighet att lämna in synpunkter på planförslaget. Information om granskningen finns även på anslagstavlan genom en underrättelse. Underrättelsen finns via länken nedanför.
Underrättelse om granskning Öppnas i nytt fönster.

Synpunkter på förslaget ska skriftligen vara Kanslienheten, Vaggeryds kommun tillhanda senast 2022-06-30. Glöm inte att ange kontaktuppgifter. Skicka in dina synpunkter till e-post: samhallsplanering@vaggeryd.se eller via post: Kanslienheten Vaggeryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd. Den som inte har lämnat skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett antagandebeslut av detaljplanen. Mer information om hur du lämnar in synpunkter på planförslaget finns att läsa i missivet för granskningen, se nedan.

Granskningshandlingar

Antagande

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Laga kraft

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Genomförande

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Frågor

Har ni frågor vänligen kontakta planarkitekt som nås via växeln tele: 0370-67 80 00 eller via e-post samhallsplanering@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Henrik Olsson