Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Planprocessens olika steg.

Planprocessens hållplatser (klicka för större bild.)

Planprocessen - från idé till verklighet

Ingress

Planprocessen - steg för steg

Uppstart

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Genomförande

Uppstart

Ansökan om planbesked

Information om planbesked

Uppstartsmöte

Information om uppstartsmöte

Sammanställa förstudie

Information om förstudie

Samråd

Upprätta samrådshandlingar

Information om samrådshandlingar

Kungörelse och utskick

Information om kungörelse och utskick

Yttranden - chans att påverka

Chans att påverka

Samrådsredogörelse

Chans att påverka

Granskning

Granskningshandlingar

Information

Underrättelse och utskick

Information

Yttranden

Information

Granskningsutlåtande

Information

Antagande

Överklaga/överpröva

Information om samrådshandlingar

Laga kraft

Laga kraft

Information

Genomförande

Genomförande

Information

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Tina Blomster