Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Avgifter för kommunalt vatten och avlopp (VA)

Anläggning och drift av kommunalt vatten och avlopp finansieras via avgifter och inte med skattemedel. Du betalar en anläggningsavgift när du ansluter dig till det kommunala VA-nätet. Sedan betalar du en fast grundavgift och en rörlig avgift utifrån förbrukning för ditt kommunala vatten och avlopp.

Fakturering av kommunalt dricksvatten och avlopp

Från och med den 1 januari 2018 har Vaggeryds Energi hand om faktureringen av brukningsavgifterna för de fastigheter som är anslutna till Vaggeryds kommuns VA-anläggning.

Har du frågor kring din faktura för vatten och avlopp, eller vill göra en flyttanmälan, kontaktar du Vaggeryds Energis kundtjänst på telefon 0393-785 00.

Övriga frågor och information som nyanläggning, felanmälan eller annat besvaras av tekniska kontoret. Kontaktuppgifter se ovan under fliken kontakt.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften betalar du bara en gång. Den ska motsvara kostnaderna att ansluta fastigheten till det kommunala ledningsnätet. Avgiften är ganska komplicerad att räkna ut och bygger främst på vilken typ av ledning din fastighet behöver. Det finns tre typer av ledningsnät: dricks-, spill- eller dagvatten. Avgiften kan till exempel bli lägre om dagvattnet tas om hand lokalt.

Köper du ett hus som redan är anslutet till det kommunala VA-nätet betalar du ingen anläggningsavgift igen. Det kan dock bli aktuellt med en ny anläggningsavgift om du bygger ut eller gör större ändringar av fastigheten.

Brukningsavgift VA

Den som äger en fastighet som är ansluten till den kommunala VA-anläggningen är skyldig att betala för allt vatten som levereras till fastigheten. Förbrukningen mäts med hjälp av en vattenmätare som sätts in i fastigheten i samband med anslutningen.

Den fasta avgiften för en normalvilla är 4801 kronor/år.

Den rörliga avgiften styrs av hur mycket vatten du gör åt. Du betalar cirka 28,29 kronor per kubikmeter (1000 liter) vatten medräknat avgift för avloppet.  Den sammanlagda avgiften kallas för brukningsavgift.

Brukningsavgift (total årskostnad) för en normalvilla (typhus A) med vattenförbrukning 150 m³ per år, fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten = 9045 kr inkl. moms.

Brukningsavgift (total årskostnad) för typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter) med vattenförbrukning 2000 m³ per år = 77 590 kr inklusive moms.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Teo Magnusson Bejving