Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Missfärgat vatten

Det händer någon gång då och då att fastigheter med kommunalt dricksvatten drabbas av att vattnet blivit grått, brunt eller svart. Det är mangan eller järn som kommer med vattnet naturligt från vattentäkten eller ledningarna. Järn eller mangan är ofarligt men det gör att vattnet blir otrevligt att dricka.

Ledningsarbete kan ge missfärgat vatten

Ibland måste tekniska kontoret stänga av dricksvattnet på grund av arbeten med ledningar, serviser, ventiler, pumpar etc. För det mesta sker detta planerat och du ska då få information om detta innan. Berörda fastigheter informeras via SMS-utskick, informationsblad, kommunens webbplats och sociala medier, annonsering i lokala tidningar eller via radio. Ibland händer det dock att ledningar går sönder och tekniska kontoret måste stänga av vattnet akut.

Tekniska kontoret är medveten om vilka olägenheter ett avstängt vatten kan innebära och försöker hela tiden att minimera tiden då vattnet är avstängt.

Missfärgningen av dricksvattnet är normalt inte farlig utan beror på att järn och mangan har frigjorts i samband med tryckförändringar i ledningarna.

Åtgärder vid missfärgat vatten

Upptäcker du att ditt dricksvatten blivit grått eller rostfärgat utan att du fått information om det kan du spola en liten stund (10-15 minuter) och se om det upphör. Tekniska kontoret kan ha stängt av vattnet en kort stund för en mindre reparation på en ledning, servis eller ventil.

Kvarstår det missfärgade vattnet ska du meddela tekniska kontoret det. Då kommer personal ut till dig och renspolar ledningarna närmast din fastighet. Vi skriver en driftstörningsrapport och följer upp så att det missfärgade vattnet kan minimeras med riktade åtgärder.

Felanmälan vatten och avlopp:
Under kontorstid: 0370-67 80 00 (kommunens växel)
Övrig tid: Kommunal felanmälan genom SOS Alarm 036-13 71 55

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Teo Magnusson Bejving