Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Vattenmätarens installation

Vattenmätare

Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan ditt och kommunens ansvarsområde. Även om vattenmätaren sitter innanför förbindelsepunkten är det tekniska kontoret som äger den och ser till att den fungerar som den ska. Som ägare av fastigheten äger du rör och avstängningsventiler till mätaren.

Installation av vattenmätare

Innan dricksvattnet släpps på till din fastighet måste du ha betalat anläggningsavgiften så att en vattenmätare kan installeras. Du måste också sett till att ordna en plats för mätaren.

Mätaren monteras i en mätarkonsol och det är fastighetsägaren som ansvarar för att mätarkonsollen finns uppsatt på den plats där mätaren ska monteras och att den kan godkännas av tekniska kontoret.

Fastighetsägaren ansvarar även för alla övriga installationer innan och efter mätaren. Vid mätarplatsen ska golv och vägg tåla spill och läckage av vatten. Utrymmet ska även vara frostfritt och mätaren ska vara lättillgängligt för montering och underhåll.

Vattenmätarens placering

Byte av vattenmätare

Vart tionde år byter tekniska kontoret vattenmätare för att säkerställa att mätningen fungerar och att du betalar för rätt mängd vatten som du förbrukar.

När det är dags för byte får fastighetsägaren ett sms eller en lapp i brevlådan med ett förslag på tid för bytet. För att tekniska kontorets personal ska kunna genomföra bytet av mätaren behöver någon ansvarig vara hemma. Om den bokade tiden inte passar ber vi dig snarast kontakta oss för att boka en ny tid.

Digital vattenmätare

Numera är de vattenmätare tekniska kontoret byter till digitala. Dessa mätare läses av automatiskt via en sändare som finns i bilen vi åker runt med före varje fakturering. De som har en digital vattenmätare installerad behöver inte skicka in någon självavläsning.

Innan bytet sker skickar vi ett sms eller delar ut en lapp i brevlådan med förslag på datum för bytet. Arbetet med mätarbyten till digitala mätare beräknas pågå till 2022 tills alla mätare i hela Vaggeryds kommun är utbytta.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Teo Magnusson Bejving