Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Egen brunn

Dricksvatten ur egen brunn

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska. Av olika orsaker kan både vattenkvalitet och vattentillgång förändras med tiden. Du som fastighetsägare/brunnsägare har det yttersta ansvaret för skötseln av brunnen och att vattenkvaliteten undersöks.

Varför ska man kontrollera sitt dricksvatten?

Vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden av olika orsaker. Därför är det viktigt att du regelbundet tar prover på ditt dricksvatten. Även om du inte känner smakförändringar, att vattnet luktar konstigt eller har ändrat färg kan det vara fel på vattnet. Enligt livsmedelsverkets rekommendationer ska du kontrollera ditt vatten minst var tredje år. Har du små barn i familjen bör du vara extra noggrann med att ta prover på vattnet.

Vad är ett bra dricksvatten?

Det finns gränser för när ett dricksvatten anses vara tjänligt, otjänligt eller tjänligt med anmärkning. Livsmedelsverket har tagit fram en handbok som ger mer information och kan vara bra för dig som har en egen brunn. Livsmedelsverket har tillsammans med Sveriges geologiska undersökning (SGU) tagit fram två broschyrer med goda råd till enskilda brunnsägare. Du hittar handboken och broschyrerna via länkarna under relaterade filer nedan.

Vattenanalys

Om du vill låta kontrollera ditt brunnsvatten kan du ta kontakt med något av de laboratorier som utför sådana analyser. Genom en vattenanalys undersöks om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer samt om vattnets kemiska egenskaper gör det olämpligt som dricksvatten.

Vattenprovet skall vara taget samma dag och så sent som möjligt. Kryssa gärna i att kommunen får ta del av ert provresultat.

Exempel på laboratorier som kan hjälpa dig med ackrediterad kontroll av ditt brunnsvatten

Laboratorier

Kontaktuppgifter

Eurofins

010-4908 170,
www.eurofins.se Länk till annan webbplats.

SGS

(tidigare Synlab)

013-25 49 91,

www.brunnsvatten.se Länk till annan webbplats.

AK Lab

033-13 10 80,

www.aklab.se Länk till annan webbplats.

Vad gör man om man har dåligt vatten?

Om ett provsvar visar att du har dåligt dricksvatten bör du som brunnsägare göra något åt det. Du bör alltid anlita fackkunnigt folk för att åtgärda problemen. Det är ganska vanligt att man behöver täta brunnens övre delar och lock, där ytligt vatten kan rinna in och försämra dricksvattnet. Ibland beror vattnets dåliga kvalitet på förorening från till exempel avlopp och då är det avloppet som bör åtgärdas.

Borra ny brunn

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har tagit fram en vägledning som behandlar utförandet av bergborrade brunnar, Normbrunn 16 Länk till annan webbplats.. Den ger också information om hur förundersökning, tekniskt genomförande och hantering bör gå till för att en brunn ska anläggas på ett säkert sätt med avseende på hur grundvattnet, omgivande mark och byggnader eller annan miljö påverkas. Genom att följa anvisningarna i vägledningen ökar man möjligheten att få säker vattenförsörjning.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Mustafa Kocabas