Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Vattenkälla

Grundvatten

Grundvattnet är det vatten som förekommer i jordlager eller i berggrundens hålrum. Mängden av grundvatten är beroende av nederbörd och infiltration och därför varierar tillgången både under året och från år till år. Grundvattnet har stor betydelse för både människan och naturen.

Viktigt att skydda grundvattnet

Det finns mycket som hotar grundvattnets kvalitet och tillgång. Bland annat föroreningar från vägar, läckande deponier, industrier, avlopp och jordbruk är några av de faktorer som bidrar till föroreningar av grundvattnet. Många av de större grundvattentäkterna har redan idag fastställda vattenskyddsområden med föreskrifter för att förhindra förorening och för att säkerställa en långsikt god vattenkvalitet

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Teo Magnusson Bejving