Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Vattenkälla

Grundvatten

Grundvattnet är det vatten som förekommer i jordlager eller i berggrundens hålrum. Mängden av grundvatten är beroende av nederbörd och infiltration och därför varierar tillgången både under året och från år till år. Grundvattnet har stor betydelse för både människan och naturen.

Viktigt att skydda grundvattnet

Det finns mycket som hotar grundvattnets kvalitet och tillgång. Bland annat föroreningar från vägar, läckande deponier, industrier, avlopp och jordbruk är några av de faktorer som bidrar till föroreningar av grundvattnet. Många av de större grundvattentäkterna har redan idag fastställda vattenskyddsområden med föreskrifter för att förhindra förorening och för att säkerställa en långsikt god vattenkvalitet

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-07-09

Sidansvarig:

David Högberg

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision