Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Byggnation av överföringsledning för kommunalt dricksvatten och avlopp utmed Käringasjön, Sandsjön och Fängen

Uppdaterad 2023-05-04 11:20

Under åren 2022-2025 planerar tekniska kontoret att anlägga överföringsledningar för kommunalt dricksvatten och spillvatten utmed Käringasjön, Sandsjön och Fängen.
Etapp 1 är genomförd och slutbesiktad. Markägarkontakter för upphandling gällande etapp 2 samt detaljprojektering inför markägarkontakter för etapp 3 pågår.

Länsstyrelsen skickade 2021-04-13 föreläggnade till Vaggeryds kommun, med stöd av 6 och 51 §§ lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, att ordna allmän vatten- och avloppsanläggning för området Sandsjön-Fängen (Rastad-Åhult-Hokavägen).
Ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp innebär att Vaggeryds kommun ska se till att vatten och avlopp ordnas genom utbyggnad av en allmän VA-anläggning.

Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun beslutade 2021-11-29 § 156 om ett nytt verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp efter föreläggandet från länsstyrelsen. Av beslutet i kommunfullmäktige framgår det vilka fastigheter som kommer inkluderas i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Fastigheterna som redovisas i beslutet kommer att behöva anslutas till det kommunala VA-nätet, vilket kommer att byggas ut av tekniska kontoret under åren 2023-2025.

Projektet och tidplan för kommande byggnation

Projektet är i startgroparna och detaljprojektering har ännu inte utförts. Uppskattningsvis rör det sig om cirka 14 kilometer ledning där vatten pumpas från vattenverket i Vaggeryd och avloppet kommer att pumpas via lågtrycksavlopp placerade på respektive fastighet.

Tidplanen är att under 2021-2023 kommer vi att planera och projektera projektet och under 2024-2025 utföra arbetet fysiskt i fält.

Vid frågor gällande överföringsledningen kan du kontakta tekniska kontoret på telefonnummer 0370-67 80 00, eller skicka e-post till tekniska@vaggeryd.se.

Privata ledningar

Om ni som fastighetsägare känner till att det inom området finns privata ledningar för VA, (inklusive bevattningsledningar), gårdsbelysning, dränering, robotgräsklipparslingor, elstängselledningar eller andra ledningar önskar vi att ni rapporterar detta via tekniska@vaggeryd.se. Detta för att undvika eventuella framtida avgrävningar. Skriv som rubrik i mailet vilken adress det gäller och bifoga gärna en bild eller ritning på hur ledningarna går.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Teo Magnusson Bejving