Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Vatten som blänker i solen

Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden finns till för att skydda vattentillgångar som är viktiga för dricksvattnet. I Vaggeryds kommun använder vi grundvatten till dricksvattenproduktion. Målet är att vi och kommande generationer ska kunna dricka ett rent och hälsosamt vatten.

Att tänka på när man bor eller verkar inom ett vattenskyddsområde

Det är inte bara vattentillgångar som används idag som skyddas. Även reservvattentäkter eller sådana vattentäkter som kan vara av vikt för vattenförsörjningen i framtiden kan skyddas. Inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser (skyddsföreskrifter) som styr vad som är tillåtet och inte, för att vattnets kvalitet inte ska hotas.

För dig som bor inom ett vattenskyddsområde gäller dessa bestämmelser. Det handlar om att du måste vara extra försiktig med både yt- och grundvatten och allt som kan förorena vattentäkten. Vissa saker måste du ha tillstånd till från miljö- och byggnämnden för att få utföra. Andra saker får du inte göra alls.

Regler inom vattenskyddsområde

 • Hantering av oljeprodukter och andra kemikalier kan vara förbjudet eller tillståndspliktigt.
 • Bekämpningsmedel i kommersiell verksamhet får inte användas utan tillstånd från miljö- och byggnämnden.
 • Gödsling kan vara förbjudet eller tillståndspliktigt.
 • Upplag av timmer, bark och flis kan vara förbjudet eller tillståndspliktigt.
 • För att avverka skog i området kan du behöva tillstånd.
 • Kontakta miljö- och byggförvaltningen om du planerar att anlägga en ny avloppsanläggning eller göra åtgärder på ditt befintliga avlopp.
 • Användning av salt för halk- och dammbekämpning ska ske restriktivt.
 • Grustäkter kan vara förbjudet eller tillståndspliktigt.
 • Särskilda regler gäller för uppställning av fordon, arbetsmaskiner och arbetsfordon.
 • Att tvätta bilen på uppfarten eller gräsmattan är förbjudet. Tvätta istället bilen i en gör-det-själv-hall med oljeavskiljare.
 • Kontakta miljö- och byggförvaltningen om du planerar att anlägga jord- eller bergvärme.
 • Schaktning av jordmassor och dikning kan vara förbjudet eller tillståndspliktigt.

Ansökan om tillstånd

Det är hos miljö- och byggförvaltningen du ansöker om tillstånd.  Kontakta dem för blankett. Av blanketten framgår det vilka uppgifter du ska lämna. För att undvika krav på kompletteringar är det viktigt att du fyller i ansökan så noggrant som möjligt och glöm inte att bifoga eventuella bilagor. Tänk på att söka tillståndet i god tid eftersom du behöver tillståndet innan du påbörjar en ny verksamhet.

Flera saker såsom oljehantering och hantering av kemisk bekämpningsmedel, är förbjudna inom delar av vattenskyddsområdet eftersom de innebär risker för vattenkvalitén. Om det finns särskilda skäl kan Länsstyrelsen ge dispens från förbud. Dispens kan bara ges om det är förenligt med vattenskyddsföreskrifternas syfte. Dispens kan alltså endast ges i undantagsfall.

Enligt kommunfullmäktiges fastställda taxa tas en timavgift ut för handläggning av ansökan om tillstånd.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Teo Magnusson Bejving