Logotyp Länk till startsidan för Fenix

Kontakt

  • Fenix kultur- och kunskapscentrum
    Box 180, 567 24 Vaggeryd
    fenix@vaggeryd.se
    0393-67 87 00

Ställ en fråga
Välkommen till ett nytt läsår på Fenix

Vi är glada över att få öppna upp skolan igen för dig och dina klasskamrater. Vi hoppas att vi ska få ett bra läsår tillsammans. Skolstarten för åk 2 och 3 är den 21/8 kl 8.30 på Fenix. Pga Covid-19 så vill vi undvika att ha stora gemensamma samlingar. Därför kommer uppstarten i år att ske i olika klassrum.

Första skoldagen kommer att innehålla aktiviteter tillsammans i programmen. Du som åker buss kommer att få ett busskort första skoldagen.

Vi vill också påminna om att uppdatera alla kontaktuppgifter, så att vi lättare kan nå elever och vårdnadshavare. Uppdaterar gör du/din vårdnadshavare i Dexter. Det når du enklast på Vaggeryds kommuns hemsida. https://www.vaggeryd.se/utbildning-och-barnomsorg/skolportal-inloggning.htmllänk till annan webbplats

Covid-19 är inte över, och vi anpassar oss efter Folkhälsomyndighetens och Skolverkets rekommendationer. Som läget är just nu kan det vara aktuellt med viss fjärrundervisning. Vi kommer att prioritera närundervisning för eleverna i åk 1. Därför kommer eleverna i åk 2 och 3 att ha fjärrundervisning varannan vecka, med start v. 35. År 2 har fjärrundervisning ojämna veckor och år 3 jämna veckor. På onsdagar kommer alla elever i åk 2 och 3 ha fjärrundervisning.

Dina läroböcker som du har hemma måste tillbaka till skolan. Det är därför viktigt att du tar med dem första skoldagen, så att skolbibliotekarien hinner registrera om, dina böcker ska någon annan elev ha det här läsåret. Du som inte har ett hänglås till skåpet, ta med det.

Vi hoppas att du har haft en skön sommar!

Med vänlig hälsning

Anders Crona, rektor

Karin Jakobson, rektor

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-08-18

Sidansvarig:

Magnus Ekström

Kontakt

Fenix kultur- och kunskapscentrum
Besöksadress: Verner Malmstens Väg 1, Vaggeryd
Post: Box 180, 567 24 Vaggeryd

Telefon: 0393-67 87 13

E-post: fenix@vaggeryd.se

Vaggeryds kommuns logotyp

Fenix kultur- och kunskapscentrum är Vaggeryds kommuns utbildningscentrum för gymnasie-, vuxen- och yrkesutbildning. Här finns också kulturskolan och biblioteket.

Visionen för Vaggeryds kommun:

Här ger vi plats för att göra skillnad.

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision