Logotyp Länk till startsidan för Fenix

Kontakt

  • Fenix kultur- och kunskapscentrum
    Box 180, 567 24 Vaggeryd
    fenix@vaggeryd.se
    0393-67 87 00

Ställ en fråga
Välkommen till Fenix

Vi är glada över att få välkomna dig till Fenix. Vi hoppas att du ska få tre givande år på vår skola. Skolstarten för åk 1 är den 20/8 kl 8.30 på Fenix. Pga Covid-19 så vill vi undvika att ha stora gemensamma samlingar. Därför kommer uppstarten i år att ske i olika klassrum. När du kommer till skolan så kommer det att sitta kartor uppsatta som visar vart de olika klasserna ska samlas. Det kommer också att finnas personal i korridorerna som kan visa dig till rätt plats.

Första skoldagen får du information om hur det fungerar på Fenix. Du kommer att få ett skåp och till det behöver ta med ett hänglås. Du som åker buss kommer att få ett busskort. Första skoldagen kommer vi att fotografera dig för internt bruk, bilden kommer inte att publiceras någonstans. Din andra skoldag kommer åk 2 och 3 också att vara på skolan. Ni kommer då att göra olika aktiviteter tillsammans i programmen.

Du som har specialkost kan redan i förväg förbereda ett intyg. Intyg från hälso- och sjukvården lämnas vid förändrat behov och i samband med att barnet börjar förskoleklass, årskurs 4,7 samt vid gymnasiestart. Ditt gamla intyg gäller alltså inte längre. Intyget hittar du här https://www.vaggeryd.se/utbildning-och-barnomsorg/maltider-i-forskola-och-skola/ansokan-om-specialkost-och-anpassade-maltider.htmllänk till annan webbplats

Vi vill också påminna om att uppdatera alla kontaktuppgifter, så att vi lättare kan nå elever och vårdnadshavare. Din vårdnadshavare uppdaterar i Dexter. Det görs enklast på Vaggeryds kommuns hemsida. https://www.vaggeryd.se/utbildning-och-barnomsorg/skolportal-inloggning.htmllänk till annan webbplats

På Fenix får alla elever en dator. Innan du får ut din dator kommer du att få ett avtal som ska skrivas på. Avtalet får du första skoldagen och utlämning av datorer kommer sker 24/8 till de elever som har ett påskrivet avtal.

Vi ser fram emot att få träffa dig. Covid-19 är inte över, och vi anpassar oss efter Folkhälsomyndighetens och Skolverkets rekommendationer. Vi kommer att prioritera närundervisning för eleverna i åk 1.

Med vänlig hälsning

Anders Crona och Karin Jakobson, rektorer

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-08-18

Sidansvarig:

Magnus Ekström

Kontakt

Fenix kultur- och kunskapscentrum
Besöksadress: Verner Malmstens Väg 1, Vaggeryd
Post: Box 180, 567 24 Vaggeryd

Telefon: 0393-67 87 13

E-post: fenix@vaggeryd.se

Vaggeryds kommuns logotyp

Fenix kultur- och kunskapscentrum är Vaggeryds kommuns utbildningscentrum för gymnasie-, vuxen- och yrkesutbildning. Här finns också kulturskolan och biblioteket.

Visionen för Vaggeryds kommun:

Här ger vi plats för att göra skillnad.

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision