Logotyp Länk till startsidan för Fenix

Kontakt

  • Fenix kultur- och kunskapscentrum
    Box 180, 567 24 Vaggeryd
    fenix@vaggeryd.se
    0393-67 87 00

Ställ en fråga
Bild

Utbytesresor flyttas fram

Vårens planerade utlandsresor flyttas fram eller ställs in på grund av oron kring det nya coronaviruset.

Skolor i Vaggeryds kommun har många och täta kontakter med omvärlden och det pågående utbrottet av det nya coronaviruset påverkar därför skolors planerade resor.

I bedömningar om resor ska genomföras eller ej har förvaltningen också vägt in andra faktorer än smittorisk. Till exempel kan inställda flyg, andra förändrade kommunikationsmöjligheter och inställd undervisning snabbt försvåra resor och syftet med resan.

- Oron är så stor kring coronaviruset att själva syftet med utbytena blir underordnat. Därför väljer vi att skjuta fram våra resor, säger Per-Erik Lorentzon, barn- och utbildningschef.

Situationen följs nära av barn- och utbildningsförvaltningen i Vaggeryds kommun.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-03-10

Sidansvarig:

Magnus Ekström

Kontakt

Fenix kultur- och kunskapscentrum
Besöksadress: Verner Malmstens Väg 1, Vaggeryd
Post: Box 180, 567 24 Vaggeryd

Telefon: 0393-67 87 13

E-post: fenix@vaggeryd.se

Vaggeryds kommuns logotyp

Fenix kultur- och kunskapscentrum är Vaggeryds kommuns utbildningscentrum för gymnasie-, vuxen- och yrkesutbildning. Här finns också kulturskolan och biblioteket.

Visionen för Vaggeryds kommun:

Här ger vi plats för att göra skillnad.

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision